80 øre per lag per dag

365 minus moms

Det koster ikke skjorta å abonnere på Fotballdata. Klubben din betaler mindre enn 1 krone (80 øre eks mva for å være eksakt) per lag per dag. I tillegg har vi makspris for klubber med mange lag, så dersom du har fler enn 40 lag betaler du ikke for de overskytende lagene.

Tjenesten kan kun kjøpes av klubber og dekker alle klubbens lag.

 

2000 i året for rådata

Noen klubber har allerede sofistikerte nettsider og utviklere som heller ønsker å formattere dataene selv enn å få alt fiks ferdig levert til bruk. Er din klubb blant disse, så tilbyr vi rådata for kr 2.000,- eks mva per år.

Med denne løsningen må du selv gjøre den jobben vi har gjort med å presentere datamaterialet i et fornuftig oppsett. Ta kontakt med oss dersom du ønsker denne løsningen fremfor fiks ferdige fotballdata.

 

En tjeneste fra Dynamic Operations AS. Ta kontakt. Se betingelser. Copyright © 2011 - .