Betingelser

Foto: iStockphoto

Betingelser for Fotballdata tjenesten

Alle som abonnerer på Fotballdata er bundet av følgende betingelser:

  • Alle data som gjøres tilgjengelig via Fotballdata er eid av Norges Fotballforbund (NFF). Videresalg av data er ikke tillatt uten spesifikk avtale med NFF.
  • Som abonnent har du bare tilgang til å vise informasjonen på klubbens egen hjemmeside.
  • Alle data leveres "as is" fra NFF sine systemer. Det presiseres at sted og tidspunkt for kamper kan være endret uten at dette er oppdatert i disse systemene.
  • Dynamic Operations fraskriver seg ethvert ansvar for tap og/eller skade som måtte oppstå som følge av bruken av Fotballdata.

Sist oppdatert: 25.04.2012

En tjeneste fra Dynamic Operations AS. Ta kontakt. Se betingelser. Copyright © 2011 - .